Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen met antwoorden.

Zonnepanelen

Een zonnepaneel bestaat uit licht-gevoelige cellen die licht omzetten in stroom. De omvormer zorgt dat de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen wordt omgevormd naar 230 volt wisselstroom (AC) voor het net. De omvormer hangt op zolder en werkt alleen overdag, als de zonnepanelen genoeg stroom geven. De omvormer is via een vrije groep in de meterkast verbonden met uw woning en tegelijkertijd aan het elektriciteitsnet.

Uw meterkast verdeelt de opgewekte stroom automatisch. Alle opgewekte stroom die u direct thuis verbruikt is voortaan gratis. Indien u overdag meer stroom opwekt dan u direct verbruikt, levert u stroom terug aan ‘t net. In dat geval registreert uw elektriciteitsmeter deze teruggeleverde kWh’s.

In uw meterkast is aanvullende een kilowattuurmeter (kWh) geplaatst. Deze meter telt elke kWh die wordt opgewekt. De opbrengst wordt gemeten en de totale kWh-stand wordt via het GSM-netwerk verstuurd naar de monitoring.


Een omvormer is het apparaat tussen uw zonnepanelen en uw meterkast. Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Ons stroomnet werkt met wisselstroom. Een omvormer zorgt ervoor, dat de gelijkstroom van uw zonnepanelen wordt omgezet naar wisselstroom voor distributie via uw meterkast.
Wattpiek (Wp) geeft aan hoeveel stroom een zonnepaneel opwekt onder internationaal vastgestelde “ideale” licht-omstandigheden. Elke fabrikant stelt het zonnepaneel dus bloot aan een lichtbron en meet dan het vermogen. Dit vermogen wordt als Wp vermeld bij de panelen. Het Wp wordt wereldwijd overal hetzelfde gemeten. Het vermogen kan per paneel behoorlijk verschillen. Door te kijken naar de Wattpiek kunt u de opbrengst van de zonnepanelen onderling vergelijken. Hoe kunt u dit Wp vermogen omrekenen naar kWh's? NaBijWonen gebruikt zonnepanelen van 300 Wp voor uw woning. De optimale stroomopbrengst per zonnepaneel per jaar is: 300 x 0,9 x 1000 = 270 kWh.
Ja! Door zelf zonne-energie op te wekken helpt u mee om het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel, komen GEEN milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Voor de productie van de panelen is wel energie nodig en daar komt CO2 bij vrij. Maar na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnesysteem net zoveel energie bespaard, als er nodig was voor de productie van het hele systeem! Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee; de rest van de 22 productieve jaren is elke opgewekte kWh dus netto milieuwinst! Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. En bedenk ook het volgende: zonlicht is onuitputtelijk! Bron: milieu centraal.

Besparen

U blijft altijd uw eigen energieleverancier en –contract behouden. Dit is onder andere nodig voor het terugleveren van energie. Daarnaast zult u nooit precies 100% van uw energie zelf opwekken. U zult altijd een deel van uw energie bij uw huidige energieleverancier blijven afnemen. Nu wekt u voortaan alleen een groot deel van uw energie zelf op. Dit is voordelig en heeft verder geen gevolgen voor uw energiecontract. Immers, wanneer u zelf minder zou gaan verbruiken, door bijvoorbeeld een zuinigere koelkast of andere wasmachine, zou dat ook geen nadelige invloed hebben. In plaats daarvan krijgt u nu zonnepanelen.
In Nederland mag u stroom terugleveren aan het net en de stroom weer uit het net halen als u het nodig hebt. U gebruikt het net dus als een soort spaarpotje voor stroom. Dit noemen we salderen. Salderen betekent dat u dezelfde prijs (ca. € 0,22) terugkrijgt voor elke kWh stroom die u opwekt als u moet betalen voor een kWh stroom. Alle stroom die u overdag zelf opwekt betekent 100% rendement. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht te salderen. Uw energiemaatschappij streept eens per jaar alle opgewekte en verbruikte stroom tegen elkaar weg. De meter in uw meterkast houdt dit allemaal keurig bij. Een slimme meter houdt keurig beide standen bij (opgewekt en verbruikt).
De maandelijkse servicekosten die u betaalt voor de zonnepanelen zijn nu €3,50 per paneel. NaBij Wonen heeft de mogelijkheid om de servicekosten per paneel jaarlijks te indexeren conform de Consumenten Prijs Index (CPI).

Maatwerkadvies

Uw dak wordt door Sunergetic op afstand geschouwd. Uw dak wordt ingemeten en er wordt gekeken naar eventuele obstakels, zoals pijpjes en dakramen. Aan de hand van die gegevens wordt er bepaald hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen. Elk zonnepaneel heeft hetzelfde vermogen, maar de opbrengst van het systeem wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de oriëntatie van uw dak (zuid of oost), de lokale instralingsfactor en de hellingshoek. Iedere situatie is wat dat betreft anders. Wij maken daarom een opbrengstberekening op maat voor u. Zo weet u precies hoeveel panelen er op uw woning kunnen, hoeveel u daarmee opwekt en bespaart en wat uw eigen bijdrage is.
Sunergetic wil uw jaarlijks stroomverbruik in kWh weten, zodat er een passend maatwerkadvies gemaakt kan worden. Wanneer u namelijk meer energie gaat opwekken dan dat u zelf verbruikt, kan dit belastingtechnisch nadelig voor u uitpakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom houden wij graag rekening met uw jaarlijks verbruik. Het kan dus zijn dat uw buren met twee kinderen waar de computer dag en nacht aanstaat, meer zonnepanelen krijgen dan uw overburen die vaak op vakantie zijn en daardoor een laag verbruik hebben.
Wanneer u een aanvraag voor een maatwerkadvies heeft gedaan, ontvangt u enige tijd later een e-mail met inloggegevens voor uw online klantportaal. U logt in en kunt dan uw maatwerkadvies bekijken en accepteren. Wanneer u uw maatwerkadvies accepteert, ontvangt u een e-mail met daarin meer informatie over het vervolgproces.